divM | Nyhet
117
archive,category,category-nyhet,category-117,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Nyhet

European Spallation Source (ESS) kommer efter färdigställandet att bli världens mest kraftfulla neutronkälla. Delar av anläggningen tas i drift 2019 och anläggningen i sin helhet skall stå helt färdig 2025. Under utvecklingen och byggnationen av materialforskningsanläggningen ESS i Lund har divM en ledande roll. Jens Harborn som är en av divM Solutions konsulter projektleder bland annat arbetet med kylningen av målstationen (Target Station) för neutronkällan och har haft en ledande roll i kravhanteringen av styrsystemet för hela anläggningen.

  Nu pågår installationen av en ca 20km lång 130 kV luftledning i existerande ledningsgata mellan Nysäter och Jenåsen 130kV i Sundsvall, leds och installeras av divM Power för vår Litauiska kund och samarbetspartners, Zilinskis UABs, räkning, med slutkund E.ON.
Ledningen väntas stå färdig för inkoppling under första-andra kvartalet 2018, allt beroende på hur bister vintern 2017 blir.

divM närvarar och deltar på Passion for Projects. PMI Sveriges event of events. Engagemang på flera plan – från organisation av eventet via vår styrelsemedlem i PMI SE, Katarina Strömberg, till att säkerställa att vi hjälper till att programmet flyter med hjälp av bla våra volontärer, Ana Aurell och Marcus Engquist. Sist men inte minst, deltar vi i de många intressanta föreläsningar som bjudits över dagarna två här i Malmö. Tack till dem som organiserat för ett bra event! Tack även till er som närvarat och hållt flaggan högt – Carla Poroca och Helena Edling-Andersson.

Vi har startat upp ytterligare en gren i divM-familjen. divM Power är vårt nya affärsområde och kommer med omedelbar verkan fungera som projektleverantör inom Kraft- och Anläggningsbranschen i Sverige såväl som Världen. Verksamheten leds av Andreas Parkosidis. Tillsammans med kollegan Gunnar Hellström fortsätter
Andreas nu att leverera HV-landkabelförläggningen inom det skotska projektet Caithness-Moray-Shetland som är en 320 kV länk över höglandet. För mer info se under tjänster eller slå Andreas en signal på 0735-417144, eller Gunnar på 0733-462530.

Vi har startat upp en ny gren i divM- familjen. divM Solutions är vårt nya affärsområde och kommer från våren 2016 satsa på att leverera funktionsleveranser inom produktutveckling och industrialisering. Verksamheten kommer att ledas av vår klippa Daniel Kreutz som är ett känt ansikte i branschen och som tidigare kommer från ledande befattningar inom ÅF.
Målsättningen är att bygga en projekt-hub som kommer att kunna ta på sig både stora och mindre projekt till företag i regionen. För mer info se under “Jobba hos oss” eller slå Daniel en signal på 0735-417485.

divM har i mars 2016 funnits i tio år. Sedan starten har företaget förändrats, utvecklats och vuxit. Nya medarbetare har tillkommit, nya kompetenser tillförts. Nu är det dags att profilera divM som det företag det blivit – en senior konsultbyrå som leder projekt, program och erbjuder tjänster och ledningsstöd på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Samtidigt som divM påbörjat arbetet med att skapa en ny logotype för verksamheten påbörjades arbetet med vår nya webbplats som bättre ska spegla vilka vi är och vad vi gör. Och hur vi gör det. Vill du se mer om vad divM erbjuder och vad vi åstadkommit för olika kunder? Se mer under “Jobba hos oss”.